Duchowa Rodzina Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

Unikalne przywileje Apostołów Fatimy


Twoja obecność w Apostolacie Fatimy zagwarantuje Ci uczestnictwo w kampaniach Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi, a także szereg dodatkowych przywilejów.
Apostoł
Msze Święte w Twojej intencji
Jako Apostoł Fatimy otrzymasz przede wszystkim wielkie duchowe wsparcie. 13. dnia każdego miesiąca zostanie odprawiona Msza Święta w Twoich intencjach, które do nas wyślesz, oraz w sprawach powierzonych przez wszystkich Apostołów Fatimy.
Apostoł
Modlitwa sióstr zakonnych
Dodatkowo zaprzyjaźnione z nami siostry klauzurowe będą wspierały Ciebie i pozostałych Apostołów Fatimy swoją codzienną modlitwą.
Pakiet Powitalny

Zaraz po dołączeniu do naszej grupy dostaniesz wyjątkowy dyplom – świadectwo Twojego zaangażowania w Apostolat oraz naklejki z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej. Co dwa miesiące otrzymasz bezpłatnie pismo „Przymierze z Maryją”, które ukazuje się już od 2001 roku i dociera do ponad 350 000 rodzin. Nasz dwumiesięcznik jest adresowany do wszystkich, którzy oczekują jasnej, tradycyjnej nauki i czystej katolickiej duchowości. Jeśli zdecydujesz się na wsparcie Apostolatu datkiem w kwocie 30 zł miesięcznie, co dwa miesiące będziemy przesyłać Ci aktualny numer pisma „Polonia Christiana”. Pakiet
Jeszcze więcej korzyści dla Ciebie

Wraz z upływem kolejnych miesięcy czekają na Ciebie dodatkowe prezenty. Po 3 miesiącach członkostwa ofiarujemy Ci duży, poświęcony przez kapłana wizerunek Fatimskiej Pani (o wymiarach 42x30 cm), który możesz oprawić i umieścić na honorowym miejscu w swoim domu.
Po 6 miesiącach uczestnictwa otrzymasz od nas piękną, poświęconą figurę Matki Bożej Fatimskiej.
Po roku uczestnictwa w Apostolacie wyślemy Ci oficjalną przypinkę Apostoła Fatimy z wizerunkiem Matki Bożej. Będzie to dowód Twojej przynależności do Apostolatu.
Unikalne podarunki

Po dwunastu miesiącach uczestnictwa Apostołowie Fatimy otrzymują co roku dwa prezenty – są to książki, albumy lub poświęcone obrazki koronkowe, figurki, różańce, ikony, filmy DVD, świece, medaliki, ryngrafy, medale okolicznościowe… To unikalne podarunki, w specjalnej limitowanej edycji, co roku inne, dlatego później niedostępne.

W 2019 roku wszystkim Apostołom, którzy są w tej duchowej rodzinie już ponad rok, rozsyłamy album „Święty Ojciec Pio. Wysłannik Niebios” oraz ikonę św. Michała.Wyrusz z nami na niezapomnianą pielgrzymkę do Fatimskiej Pani

Już po roku uczestnictwa w Apostolacie Fatimy będziesz brać udział w losowaniach kilkudniowej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. Szansę na wyjazd otrzymasz dwa razy w każdym roku – w maju i październiku – gdy grupa kilkudziesięciu Apostołów Fatimy wyjeżdża razem z kapłanem do Portugalii, by poznać miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny i uczestniczyć w pięknych nabożeństwach. Dotychczas pielgrzymowało z nami już ponad 800 osób.
Pakiet

Chcesz rozpowszechniać z nami Orędzie Fatimskie?

Wybierz kwotę swojego comiesięcznego wsparcia i dołącz do liczącej ponad 61 000 osób wspólnoty Apostolatu Fatimy.
Deklaruję kwotę miesięcznego datku:
Dzień pobrania datku:

„Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych”.

Nasze media: